November 25, 2021

EKV2021 – Meelespea

KÜLASTAJA MEELESPEA

Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud
COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituste külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).

TEADMISEKS ÜRITUST KÜLASTADES

  • Kõikide võistluskeskusesse sisenevatel pealtvaatajatel kontrollitakse COVID tõendi olemasolu koos isikut tõendava dokumendiga. Kui üks kahest dokumendist puudub, ei ole võistluskeskusesse sisenenmine lubatud. 
  • Pealtvaatajad ja osalejad sisenevad hoonesse eri sissepääsudest. Pealtvaatajaid ei lubata sportlaste alale ja vastupidi.
  • Pealtvaatajatel on maski kandmine kohustuslik kogu üritusel viibimise aja ja ilma maskita pealtvaatajaid saali ei lubata.
  • Võistluskeskuses maskide müüki ei toimu!
  • Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele (alates 2009 sünniaasta)
  • Saali sisenemisel palume pesta või desinfitseerida käsi.
  • Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale. Sportlaseid ja treenereid ei lubata pealtvaatajate alale. Sportlastele on loodud eraldi puhkeala väljaspool võistlussaali.
  • Spordihoone avatakse kõikidel võistluspäevadel kell 9.00
  • Võistluste ajakava ning stardinimekirjadega saate tutvuda siin: http://mv.katispordiklubi.ee/