October 8, 2020

EMV2020 – COVID-19

VÕIMLEMISVÕISTLUSTE -JA ÜRITUSTE KORRALDAMINE COVID-19 PERIOODIL

Enne hoonesse sisenemist mõõdetakse kõikide võistlejate, kohtunike, treenerite ning pealtvaatajate kehatemperatuuri kontaktivaba termomeetriga. 

ÜRITUSEL OSALEJA MEELESPEA
➢ Enne võistlust/üritust viin ennast kurssi kehtestatud reeglite ja tingimustega. Ürituse korraldajal on kohustus kõiki osalejaid teavitada.
➢ Saabun võistlusele/üritusele tervena.
➢ Saabun võistlusele/üritusele vastavalt korraldaja poolt saadetud ajagraafikule õigel ajal (vahetult enne ettenähtud aega). Väldin asjatut viibimist ja kogunemisi võistluspaigas.
➢ Võistlustele/üritusele saabudes pesen käsi ning kasutan isiklikku rätikut või ühekordseid paberrätikuid.
➢ Salvrätikute kasutamisel (näiteks nuuskamisel) viskan paberi koheselt prügikasti.
➢ Kogu võistluse/ürituse vältel üritan hoida teistega distantsi.
➢ Peale võistlust/üritust desinfitseerin kasutusel olevad vahendid selleks ettenähtud kohas (eraldi laud, mis on varustatud des. vahendite ja pabersalvrätikutega).
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult enda võimlemisvahendid. Vahendite „laenutamine“ teistele ei ole lubatud.
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilindid, võimlemisvahendid jne.).
➢ Võitluste/ürituste ajal on soovituslik vältida kätlemist, kallistamist jt otseseid kontakte.
➢ Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale.
➢ Võistlejaid ei lubata võistluste ajal pealtvaatajate alasse. Võistlejatele ning treeneritele on loodud eraldi puhkeala väljaspool võistlussaali. 

 

LISAKS:
➢ Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
➢ Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu nii käte hügieeniks kui ka vajadusel vahendite hoolduseks. Vahendite hoolduseks peab olema eraldatud võistluste soojendusalas laud koos desinfitseerimisvahenditega.
➢ Korraldaja vastutab, et kohtunikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on varustatud maskidega.
➢ Korraldaja kontrollib maski olemasolu pealtvaatajatel. Ilma maskita pealtvaatajaid üritusele ei lubata.
➢ Võistlejal* ja treeneril on võistlusalas lubatud viibida ilma maskita. Kõigis teistes tsoonides (võistlusalast väljaspool ja pealtvaatajate alas) on maski kandmine kohustuslik.
*Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele võistlejatele (alates 2008 sünniaasta)
➢ Riietus- ja pesuruumides viibitakse nii lühikest aega kui võimalik. Soovituslik on lubada riietus- ja pesuruumidesse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest. Osalejad kasutavad isiklikke hügieenitarbeid.

 

Korraldaja pakub kohapeal müügiks ühekordselt kasutatavaid maske hinnaga 1€/tk.