October 9, 2020

EMV2020 – Juhend

AEG

24. oktoober 2020


KOHT

Paide Hillar Hanssoo Põhikool. Paide linn, Paide linn, Kooli tn 1.


KORRALDAJA

MTÜ SK Kati ja Eesti Võimlemisliit

MTÜ SK Kati
E-mail: emv@katispordiklubi.ee
Tel: +372 5905 7970

Eesti Võimlemisliit
E-mail: eevl@eevl.ee
Tel: +372 59192717


PROGRAMM JA VANUSEKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG trampoliinvõimlemise võistlusmäärustele individuaalvõistluses järgmistes vanusklassides:

Lasteklass 9.-12.a. (sünd 2008-2011) – FIG WAGC 11-12.a. nõudmised
Noorteklass 12.-14.a. (sünd 2006-2008) – FIG WAGC 15-16.a. nõudmised
Juunioriklass 14.-21.a.(sünd 1999-2006) – FIG WAGC 17-21.a. nõudmised

alljärgnevates kategooriates:
-poisid
-tüdrukud

Võistlustel esitab iga sportlane kaks seeriat. Toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu pääsevad kaheksa (8) paremat sportlast eelvõistluste tulemuste põhjal.

Võistlejad esitavad kaks tundi enne võistluse algust kirjalikul kujul oma seeria sekretariaadile. Võistlejal on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis.


VARUSTUS

Üks (1) Eurotramp Trampoline 4×6 mm (FIG Certification)
Üks (1) Eurotramp Trampoline 4×4 mm (FIG Certification)


PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanusklassides ja kategooriates finaalvõistluste tulemuste põhjal. Võitjaid autasustatakse vastava koha medalite, diplomite ja meenetega.

Eesti MV medalid antakse välja juhul, kui vanusklassis/kategoorias võistleb vähemalt 4 võistlejat.


OSAVÕTUMAKS JA MAJANDAMINE

Individuaalvõistleja: 20€

Osavõtumaksud palume tasuda Eesti Võimlemisliidu poolt saadetud arve alusel Eesti Võimlemisliidu pangakontole EE142200221002104505 Swedbank  ́is vähemalt 5 päeva enne võistluste algust.

Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on mitteosalenud võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks 50% ulatuses.


KOHTUNIKUD

Võistlustel osalevad klubid peavad esitama kohtunikud järgmiselt: 2-10 võistlejat= 1 kohtunik; 11-20 võistlejat = 2 kohtunikku; 21-30 võistlejat = 3 kohtunikku.

Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 10€ võistleja kohta.


REGISTREERIMINE

Ülesandmised esitada kirjalikul emv@katispordiklubi.ee, koopia eevl@eevl.ee

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

Eritaotlused esitada avaldusena koos ülesandmisega.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG 11.10.2020


AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine toimub võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluste algust, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.


AJAKAVA

Orienteeruv ajakava avaldatakse EEVL kodulehel (www.eevl.ee) ja MTÜ SK Kati kodulehel (www.katispordiklubi.ee) üks nädal enne võistlusi.


LISAINFORMATSIOON

 • Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku­andmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlus­protokollis, sporttech.io keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaal­meedia­kanalites.
 • Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
 • Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
 • DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingu­kontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingu­reegli rikkumisena.
 • COVID 19 Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).
 • Korraldaja kindlustab julgestajate olemasolu. Batuudid asetsevad kõrvuti.

LISA

Kohustuslikud elemendid vanusklassidele

Lasteklass (9-12.a)
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest kuni kaks (2) võivad olla vähem kui 270° saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*).

Järgnevad nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena:
1. Üks element maandumisega kõhule
2. Üks element maandumisega seljale.
3. üks element 360° saltopöörlemisega ja vähemalt 360° vindipöördega (vint taha)

Noorteklass (12-14.a)
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest kuni üks (1) võib olla vähem kui 270° saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*).

Järgnevad nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena:

 1. üks element maandumisega kõhule või seljale
 2. üks element kõhult või seljalt – kombineeritud nõudmisega nr. 1
 3. üks kahekordne ette või taha salto pöördega või pöördeta
 4. üks element vähemalt 540° vindipöörlemise ja vähemalt 360° saltopöörlemisega.

Juunioriklass (14-21.a)

 1. Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest kõik peavad olema vähemalt 270° saltopöörlemisega.
 2. Kaks elementi märgitakse esimeses seerias võistluskaardil tärniga (*). Esimese seeria lõpphinde moodustamiseks lisatakse nende kahe elemendi raskuse hinne soorituse, aja ja horisontaalse paiknemise hindele.
 3. Kumbagi nendest kahest elemendist ei tohi kasutada eelvõistluste teises seerias. Vastasel juhul ei arvestata nende raskuse hinnet teises seerias.