October 21, 2020

EMV2020 – Meelespea

KÜLASTAJA MEELESPEA

Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud
COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituste külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).

TEADMISEKS ÜRITUST KÜLASTADES

  • Kõikide võistluskeskusesse sisenejate kehatemperatuuri mõõdetakse kontaktivaba termomeetriga. Kui kehatemperatuur jääb alla 37,1 kraadi, väljastatakse käepael, mis tagab võistluskeskusesse sissepääsu tervel võistluspäeval.
  • Pealtvaatajad ja osalejad sisenevad hoonesse eri sissepääsudest. Pealtvaatajaid ei lubata sportlaste alale ja vastupidi.
  • Pealtvaatajatel on maski kandmine kohustuslik kogu üritusel viibimise aja ja ilma maskita pealtvaatajaid saali ei lubata.
  • Maske müüakse võistluskeskuses hinnaga 1€ / tk.
  • Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele (alates 2008 sünniaasta)
  • Saali sisenemisel palume pesta või desinfitseerida käsi.
  • Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale. Sportlaseid ja treenereid ei lubata pealtvaatajate alale. Sportlastele on loodud eraldi puhkeala väljaspool võistlussaali.
  • Spordihoone avatakse kõikidel võistluspäevadel kell 9.00
  • Võistluste ajakava ning stardinimekirjadega saate tutvuda siin: http://mv.katispordiklubi.ee/
  • Soovitame igal pealtvaatajal täita „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“, et võimaliku COVID-19 juhtumi puhul oleks võimalik külastajat tagantjärgi teavitada. Dokumendi täitmine toimub vabatahtlikul alusel ja on leitav võistluskeskuse sissepääsul