October 10, 2020

PMV2020 – Juhend

AEG

23.-25. oktoober 2020. a.


KOHT

Paide Hillar Hanssoo Põhikool. Paide linn, Paide linn, Kooli tn 1.


KORRALDAJA

MTÜ SK Kati ja Eesti Võimlemisliit

MTÜ SK Kati
E-mail: emv@katispordiklubi.ee
Tel: +372 5905 7970


PROGRAMM JA VANUSEKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG trampoliini tehnilistele reeglitele ja trampoliinvõimlemise toimkonna poolt kinnitatud programmile.

 

INDIVIDUAALVÕISTLUS

Lasteklass B 2008-2013 vt lisa 1

Lasteklass B vanuseklassis selgitatakse paremusjärjestus välja kahe hüppeseeria punktide summeerimise teel.

 

SÜNKROONVÕISTLUS

Lasteklass B 2008-2013 vt lisa 1
Lasteklass A 2008-2013 vähemalt 3 saltot vt lisa 1
Noorteklass 2006-2008 vähemalt 5 saltot vt lisa 1
Juunioriklass 1999-2006 vähemalt 7 saltot vt lisa 1

Võistlejal on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis nii individuaal- kui ka sünkroonvõistlusel. Võistlustel esitab iga sportlane/paar 2 hüppeseeriat. Võistlejatel tuleb esitada oma seeria kirjalikult sekretariaati 2 tundi enne võistluse algust.


VARUSTUS

Üks (1) Eurotramp Trampoline 4×6 mm (FIG Certification)
Üks (1) Eurotramp Trampoline 4×4 mm (FIG Certification)


PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Sünkroonvõistluse ja Lasteklass B paremusjärjestus selgitatakse 2 hüppeseeria tulemuste põhjal.

Kui sünkroonvõistluse ühes vanuseklassis on vähem kui 3 paari, siis liidetakse sünkroonhüpete vanuseklassid vastavalt kokku. Poiste ja tüdrukute sünkroonhüpped ning Laste B sünkroonhüpped arvestatakse eraldi.

Iga vanusklassi kolme paremat autasustatakse medali ja meenega. Iga vanusklassi võitjat autasustatakse lisaks karikaga. Kõiki osalejaid autasustatakse diplomiga.


OSAVÕTUMAKS JA MAJANDAMINE

Individuaalvõistleja: 20 €

Sünkroonipaar: 24 €

Osavõtumaksu tasumine toimub kohapeal sularahas.

Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on mitteosalenud võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks 50% ulatuses.


KOHTUNIKUD

Klubid, kelle võimlejad, ja eraisikud, kes osalevad võistlustel, peavad esitama kohtunikud järgmiselt: 2-10 võistlejat = 1 kohtunik; 11-20 võistlejat = 2 kohtunikku; 21-30 võistlejat = 3 kohtunikku; jne. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 15 € iga võistleja kohta.


REGISTREERIMINE

Ülesandmised esitada kirjalikult emv@katispordiklubi.ee

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG 11.10.2020


AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine toimub võistluspaigas kell 10.00 – 10.30, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.


AJAKAVA

Reede, 23. oktoober 2020
19:00-21:00 vabatreening

Laupäev, 24. oktoober 2020
10:00-10:30 Akrediteerimine
10:40-11:00 Kohtunike koosolek
11:00-11:15 Võistluste avamine
17:30-18:30 Sünkroonhüpete soojendus
18:30-19:00 Noorte- ja juunioriklassi sünkroonhüpete võistlus
19:00-19:45 Laste A sünkroonhüpete võistlus
19:45 Autasustamine

Pühapäev, 25. oktoober 2020
10:00-12:00 Konnahüpete voor
12:00-13:00 Lasteklass B soojendus
13:00-14:30 Lasteklassi B võistlused
14:30-15:00 Lasteklass B sünkroonhüpete soojendus
15:00-16:00 Lasteklass B sünkroonhüpete võistlused
16:30 Autasustamine

Tegemist on esialgse ajakavaga, mis võib peale registreerumise lõppu muutuda. Kinnitatud ajakava avaldatakse hiljemalt 3 päeva enne võistluste algust www.katispordiklubi.ee

Võistluspäeval võib ajakavas ette tulla jooksvaid muudatusi, seega palume võistlejatel valmis olla vähemalt 1 tund enne vanuseklassi planeeritud algust välja arvatud päeva esimesel vanuseklassil.


LISAINFORMATSIOON

  • Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku­andmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlus­protokollis, sporttech.io keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaal­meedia­kanalites.
  • Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
  • Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
  • DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingu­kontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingu­reegli rikkumisena.
  • COVID 19 Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).
  • Korraldaja kindlustab julgestajate olemasolu. Batuudid asetsevad kõrvuti.

LISA